O Nas

Przychodnie ESKULAP Moździerz lekarze spółka partnerska jest podmiotem leczniczym działającym w sferze usług medycznych.

Przychodnia posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie na rynku.

Jej początki sięgają 2001 roku kiedy uchwałą Rady Miasta w Bieczu w sprawie ograniczenia zakresu działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, został powołany Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Libuszy.

W 2010 roku został przekształcony w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” w Libuszy oferujący swoje usługi nie tylko w Bieczu i Libuszy, ale również na terenie pobliskich miejscowości: Rożnowic i Binarowej.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” został przekształcony w podmiot prawa handlowego i jako Przychodnie „ESKULAP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa działała od czerwca 2012 roku. W 2021 roku nastąpiło przekształcenie na Przychodnie ESKULAP Moździerz lekarze spółka partnerska.

Nasza Spółka obejmuje cztery następujące Ośrodki:

 1. Przychodnia w Bieczu;
 2. Przychodnia w Libuszy;
 3. Przychodnia w Rożnowicach;
 4. Przychodnia w Binarowej.

Ze względu na to, że posiadamy Przychodnie w czterech różnych miejscowościach, oferujemy łatwy i zróżnicowany dostęp do świadczeń zdrowotnych nie tylko mieszkańcom naszej gminy ale również gmin sąsiadujących. W naszych Przychodniach można skorzystać z ambulatoryjnych świadczeń medycznych z zakresu podstawowej, specjalistycznej oraz stomatologicznej opieki zdrowotnej.

Podstawowym celem naszej działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia.

Cele te staramy się realizować poprzez prowadzenie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenie ambulatoryjne wykonywane również w domu chorego.

Naszym pacjentom oferujemy:

 • zapewnienie opieki lekarskiej, wraz z podstawową diagnostyką dla dorosłych i dzieci;
 • udzielanie w przypadkach uzasadnionych pomocy lekarskiej w domu chorego;
 • udzielanie konsultacji specjalistycznych przez lekarzy specjalistów;
 • świadczenie opieki przez pielęgniarki środowiskowe;
 • świadczenie opieki przez położną środowiskową;
 • zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach medycyny szkolnej;
 • wykonywanie zabiegów pielęgniarskich w ramach gabinetu zabiegowego i w razie uzasadnionej potrzeby w domu chorego;
 • udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo –leczniczych;
 • prowadzenie czynnego poradnictwa;
 • wykonywanie badań w zakresie diagnostyki obrazowej.

Mając na celu ciągłe doskonalenie jakości oferowanych usług medycznych w 2012 roku w naszych Przychodniach wdrożono System Zarządzania Jakością  PN EN ISO 9001:2009.

ISO 9001 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością. Wskazuje na zdolność organizacji do ciągłego dostarczania wyrobów czy usług spełniających wymagania klienta. Nie ma aktualnie bardziej uniwersalnego, standaryzowanego systemu zarządzania niż prezentowany w międzynarodowej normie ISO 9001. Dzięki temu świadczymy swoim pacjentom usługi na jak najwyższym poziomie, stale się doskonaląc oraz utrzymując jakość zarządzania jednostką w ściśle określonych międzynarodowych standardach. Dzięki cyklicznym audytom, które przechodzimy nasi pacjenci mają gwarancję, że ich wymagania, potrzeby i oczekiwania odnośnie usług medycznych są spełnione.