listopad 24, 2022

„MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA. PAKIET MEDYCZNY 3 – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ”

      Przychodnie ESKULAP Moździerz lekarze spółka partnerska informuje, iż została Grantobiorcą projektu:   „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA. PAKIET MEDYCZNY 3 – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ”   DZIAŁANIE 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie Typ projektu H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i […]