listopad 24, 2022

„MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA. PAKIET MEDYCZNY 3 – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ”

 

logo

 

 

Przychodnie ESKULAP Moździerz lekarze spółka partnerska informuje,

iż została Grantobiorcą projektu:

 

„MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA. PAKIET MEDYCZNY 3 – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ”

 

DZIAŁANIE 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

Typ projektu H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Łączna wartość zadania grantowego: 62 209,41 zł

Kwota dofinansowania w ramach projektu: 52 878,00 zł

Wkład własny Grantobiorcy: 9 331,41 zł

 

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek POZ – w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19.

 

W ramach projektu dokonano:

  • zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19;
  • zakup środków do dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz zakup urządzeń dezynfekujących niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19;
  • zakup sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19.