listopad 9, 2016

Bezpłatne szczepienia dla 13-latek przeciwko zakażeniom HPV

Pragniemy poinformować, że zostaliśmy wybrani przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach w drodze konkursu ofert na realizatora bezpłatnych szczepień w ramach Programu Zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w 2016 roku.

Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać dziewczęta w wieku 13 lat (rocznik 2003), zameldowane na terenie Powiatu Gorlickiego.

Do dnia 2 grudnia 2016 roku zostanie podana pierwsza dawka szczepionki, natomiast podanie drugiej dawki planowane jest w II kwartale 2017 roku.

Miejsca realizacji świadczenia:

Przychodnia w Bieczu – szczepienia od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 (informacja i rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 pod numerem telefonu 13 44 71 010);

Przychodnia w Libuszy – szczepienia w poniedziałki i czwartki w godz. 8.00 – 12.00 (informacja i rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 pod numerem telefonu 13 44 75 051).

Szczegóły Programu oraz warunki uczestnictwa:

Szczepieniami są objęte dziewczęta w wieku 13 lat (urodzone w roku 2003) zameldowane na terenie powiatu gorlickiego, z wyjątkiem dziewcząt z placówek sprawujących opiekę całodobową nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej, tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych (z wyjątkiem placówek typu interwencyjnego) oraz rodzinnych domów dziecka zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone jest po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka na jego realizację. Należy pamiętać, że w dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.

Więcej informacji pod podanymi numerami telefonów oraz w Starostwie Powiatowym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 18 35 48 788 (Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia ) lub 18 353 75 69 (sekretariat Starosty).

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym szczepień na portalu www.halogorlice.info

Program realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i współfinansowany z budżetu Powiatu Gorlickiego.