czerwiec 13, 2024

Fundusz Kompensacyjny

Na prośbę Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Rzecznika Praw Pacjenta umieszczamy informację na temat nowo utworzonego Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Więcej informacji na stronie Rzecznika Praw Pacjenta: klik